KÖPEK AŞILARI,KÖPEK AŞILAMA KURALLARI

KÖPEK AŞILARI,KÖPEK AŞILAMA KURALLARI
Aşılanacak hayvan en az 7 haftalık yaşta olmalı,
Hayvanlar parazitlerden arındırılmış olmalı,
Vücut sıcaklıkları normal(38.5-39.5 Co)sınırlar içinde olmalı,
Nabız sayısı köpeklerde 90-110/dak,kedilerde 110-130/dak sınırları içinde olmalı,
Solunumsayısı15-30/dak sınırları içinde olmalı,
Aşılanacak hayvanlar stres oluşturacak etkenlerden uzak tutulmuş olmalı,
Hayvana en az bir hafta öncesinde kortikosteroid türü ilaçlardan birisi yapılmış olmamalı,
Aşılanacak hayvan ileri gebe olmamalı,
Hastalık geçirmiş hayvanlar nekahat döneminde olmamalı,
İki aşılama arasındaki süre üç haftadan az olmamalı,
Üç aylıktan küçük yaştaki hayvanlar en az iki defa aşılanmalı,bundan sonra yılda bir tekrarlanmalı,
Kullanılan aşılan +2-+8 C’de muhafaza edilmiş olmalı,
Aşıların kullanma süreleri geçmemiş olmalı,
Aşılar prospektüslerinde belirtilen uygulama yollarına (sc.,im.,iv.)göre uygulanmalı,
Aşılamada kullanılan enjektörler steril olmalı ve kullanıldıktan sonra imha edilmeli,
Hayvan sahibine;aşılanan hayvana ait bilgileri,yapılan aşıların yapılma tarihini ve etiketlerini,aşıyı uygulayan Veteriner Hekimin veya kurumun onayını içeren bir aşı kartı verilmelidir.
AŞILAMA GEREKTİREN HASTALIKLAR

KÖPEKLERDE;

(KANLI ISHAL)=PARVOVİRAL ENTERİTİS: Parvovirus tip-2tarafından oluşturulan,akut seyirli,ani ölüm,kan ishal ve kusmayla karakterize bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.

(KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI)=DİSTEMPER:Köpekler başta olmak üzere çoğu etçilleri etkileyen,akut ve subakut seyir gösteren,solunum sisteminde bozukluklar oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır

(KÖPEK KARACİĞER HASTALIĞI)=HEPATİTİS CONTAGİOSA CANİS): Köpek adenovirusu tip-1tarafından oluşturulan,başta karaciğer olmak üzere sindirim sistemi,solunum sistemi ve sinir sistemini etkileyen,akut,ateşli ve bulaşıcı viral hastalıktır.

(ENFEKSİYÖZ LARİNGOTRACHEİTİS): Köpek adenovirus tip-2 tarafından oluşturulan bulaşıcı viral bir hastalıktır.

(LEPTOSPİROZİS):Akut,subakut ve kronik seyirli,birçok memeli hayvan türünü etkileyen,hemoglobinuri, kanlı ishal,sarılık ve böbrek bozukluğu oluşturan,bulaşıcı bakteriyel bir hastalıktır.

(KÖPEK BOĞMACASI)=CENEL COUGH: Köpeklerde üst solunum yollarında enfeksiyon oluşturan,kronik bir öksürükle karakterize,Bordotella bronchoceptica tarafından oluşturulan bakteriyel bulaşıcı bir hastalıktır.

(KORONA VİRUS HASTALIĞI)=CORONA VİRUS ENFECTİON): İştahsızlık,kanlı-mukus ishal,kusma ve mental depresyonla karakterize bulaşıcı bir hastalıktır.

(KÖPEK HERPES VİRUS ENFEKSİYONU):Her yaştaki köpekleri etkileyen,yeni doğan yavrularda perakut veya akut hemorajik nekrozlarla ölümlere,ergin köpeklerde solunum sisteminde subklinik veya klinik enfeksiyon oluşturan,bulaşıcı viral bir hastalıktır.

KUDUZ: Akut seyirli bilinç kaybı,huzursuzluk,salya akıntısı ve yutkunma güçlüğü ve çeşitli felçlerle karakterize,ölümle sonuçlanan viral bir hastalıktır.

KÖPEKLERDE AŞILAMA PROGRAMI

Parvovirus,distemper,hepatitis,herpes virus,corona virus,laringotracheitis,köpek boğmaca,(ilk aşılama zamanı 7haftalık yaşta)tekrarı 21 gün sonra daha sonra yılda bir…
Kuduz,aşı tekrarı 12 haftalık yaşta daha sonra yılda bir…

Aşı programından da anlaşılacağı gibi,yılda 1 kez tekrarları
yapılması gereklidir.Yavruların aşılarına gösterilen özen
büyüdüğünde de gösterilmelidir.Hiç bir aşı ömür boyu koruma
sağlamaz.Adana veteriner hekimleri en ekonomik olan aşılama
programını uygulamaktadırlar.Buna karşın,kuduz aşısı kadar
elzem bir aşıyı bile ihmal edilmesi düşündürücüdür.Hastanelere
gelen ısırılma vakalarının yaklaşık % 80’i sahipli köpeklerden
ve kuduz aşısı yapılmamış sahipli köpeklerden geldiği gerçeğini
vurgulamak istiyorum.Hayvan sevgisinin yalnızca hayvanın
karnını doyurmak olmadığı,düzenli aşılarının da yapılması
gerekmektedir. Kist ve parazit mücadelesinin 3 ay arayla
yapılmalıdır.Özellikle kistin insan sağlığı için 1.derecede
önemli olduğu bilinmelidir.Kuduz aşısı gibi zoonoz hastalıklardan aşılamanın dışında koruyucu başka bir yöntem yoktur. Aşılamaları veteriner hekim tarafından yapılan hayvanlar ınsan sağlığı için bir tehlike oluşturmaz.

İ.Serdar Sayar
Yazan
Vet.Hek.İSMAİL SERDAR SAYAR

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.