KEDİ KÖPEKTE KANAMA,KANAMADA İLK YARDIM

KEDİ KÖPEKTE KANAMA,KANAMADA İLK YARDIM,

Yara düzenli bir şekilde kan fışkırtıyorsa, bu arterlerin kanadığını gösterebilir. Arterleri kanaması, durdurulması daha zor olandı, daha hızlı kanar ve bir damarın kanamasından daha çık kan kaybına sebep olur, Kan daha yavaş sızmaz ise bir damarın kanadığını gösterir ki bu durdurması daha kolay ve daha az tehlikelidir.

İlk yardım:

1-Lâteks eldivenler giyerek; sargı bezi, havlu veya başka bir kumaşı kanayan bölgenin üzerine koyun ve direk basınç uygulayın. Eğer kumaş batarsa, kaldırmayın(pıhtıya zarar verebilirsiniz ki bu vücudun kanamayı durdurmadaki girişimidir) fakat başka bize bez daha koyun gerekirse devamlı bunu yapın. Direk basınç hayvan hastanesine ulaşana kadar, kanamayı durdurmanın en güvenli yoludur.
2-Kanama durmadıysa ve kan fışkırıyorsa, yaranın üzerine direk basınç uygulamanın yanı sıra, elinizle bölgeyi yaranın üzerinde (yani daha yükseğinde) tutun. (böylelikle bölgeye giden kan damarının yolunu kapatmış olursunuz) kan yoğun bir şekilde akıyor ancak fışkırmıyorsa 3-Eğer yaranın üzerinde veya aşağısında tutmak kanamayı durdurmazsa, basınç bandajını uygulayın.
—Sargı bezini veya başka bir yumuşak kumaş parçasını kanamayı durdurmaya yetecek sıklıkta yaranı etrafına sarın. Bir bant ile kapatın.
—Çok sıkı yapmayın. Bir uzuv üzerinde çalışıyorsanız, sürekli olarak ayak parmaklarının şişmesini veya soğuyan parmakları kontrol edin. Bunlar bandajınızın çok sıkı olduğunu gösterir ki bu durumda onu gevşetmeniz gerekecektir.
4-Eğer uzuv kırık değilse, direk basınç uygulamaya devam ederken, uzuv kalp seviyesinin üstüne doğru yükseltin
5-Üstteki tekniklerin hiçbiri işe yaramazsa, basınç noktalarına el- basınç uygulamasına başvurun.
Basınç noktası tekniği:
Basınç noktaları kan damarlarının geçtiği bölgelerdir; onlara el basıncı uyguluyorsanız, kanama durur
—Basınç noktası tekniğini kullanmak için, uygun basınç noktasına sıkı, eşit basınç uygulayın
—Ön uzuvlardaki kanama: Üç parmağınızı, kanayan uzvun olduğu bölgedeki koltuk altının üstüne ve içine yerleştirin
—Arka uzuvlardaki kanama: Üç parmağınızı, kanayan uzvun olduğu bölgede, bacağın vücut duvarı ile birleştiği yer olan iç uyluk bölgesine yerleştirin .
—Başın kanaması: Üç parmağınızı, kanamanın olduğu yerin altındaki ve aynı yandaki alt çenenin tabanına (kulağın hemen altındaki açı) yerleştirin.
—Boyun kanaması: Üç parmağınızı, yaranın hemen altına, kanamanın olduğu boyun tarafındaki soluk borusunun(yuvarlak ve sert hissedilir.) yanındaki yumuşak girintiye yerleştirin.
—Kanamayı kontrol altına almak için basınç noktalarını kullandığınızda, en az her 10 dakikada birkaç saniye, basınç az miktar uygulayın bu, uzun süreli hasarı engelleyecektir.
—Hayvanın yaşamının doğrudan bir tehlikede olduğunu hissetmedikçe, baş yaralanmasından şüphelendiğiniz herhangi bir hayvana “buyun basınç noktası’nı” uygulamaktan sakının. Solunumu kısıtlamadığından emin olun.

Turnike tekniği:
Sadece uzuvlar üzerinde kullanın- asla boynun etrafına turnike yerleştirmeyin. Bu teknik, çok hasara neden olabilir ve ölüm-kalım durumunda son olarak kullanılmalıdır. (örneğin, hayvan bilincini yitirecek kadar kan kaybettiğinde)
1-Bir kumaş parçasını veya sargı bezini (yaklaşık 5 cm kadar) kanayan bölgenin yukarısındaki uzvun etrafına iki kere sarın.
2-Düğüm atmayın.
3-Sargı bezini ya da kumaş parçasını bezin (kumaşın) her bir ucunu çubuk gibi sert bir nesneye sararak sıkılaştırın.
4-Çubuğu yavaşça ve kan akışını durduracak şekilde döndürün. Haberdar olabilesiniz diye, turnikenin üzerindeki şeride zamanı yazın.
5-Uzun süreli doku hasarını önlemek için, en az her 10 dakikada bir birkaç saniye bağ gevşetilmelidir.
6-Kanın durdurulmasından dolayı hayvanın uzvunu kaybedileceğinin farkında olun
—Basınç noktaları ve turnikeler, ölüm- kalım durumunda kanamayı durdurmak için sadece son çare olarak kullanılmalıdır, çünkü bölgeye giden kan akışının devamlı düşürülmesi ( devamlı azaltılan kan akışı ) ciddi hasara yol açabilir.

İSMAİL SERDAR SAYAR
Veteriner hekim-ADANA

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.