KEDİ AŞILARI,AŞILAMA KURALLARI

KEDİ AŞILARI,AŞILAMA KURALLARI
Aşılanacak hayvan en az 7 haftalık yaşta olmalı,
Hayvanlar parazitlerden arındırılmış olmalı,
Vücut sıcaklıkları normal(38.5-39.5 Co)sınırlar içinde olmalı,
Nabız sayısı köpeklerde 90-110/dak,kedilerde 110-130/dak sınırları içinde olmalı,
Solunumsayısı15-30/dak sınırları içinde olmalı,
Aşılanacak hayvanlar stres oluşturacak etkenlerden uzak tutulmuş olmalı,
Hayvana en az bir hafta öncesinde kortikosteroid türü ilaçlardan birisi yapılmış olmamalı,
Aşılanacak hayvan ileri gebe olmamalı,
Hastalık geçirmiş hayvanlar nekahat döneminde olmamalı,
İki aşılama arasındaki süre üç haftadan az olmamalı,
Üç aylıktan küçük yaştaki hayvanlar en az iki defa aşılanmalı,bundan sonra yılda bir tekrarlanmalı,
Kullanılan aşılan +2-+8 C’de muhafaza edilmiş olmalı,
Aşıların kullanma süreleri geçmemiş olmalı,
Aşılar prospektüslerinde belirtilen uygulama yollarına (sc.,im.,iv.)göre uygulanmalı,
Aşılamada kullanılan enjektörler steril olmalı ve kullanıldıktan sonra imha edilmeli,
Hayvan sahibine;aşılanan hayvana ait bilgileri,yapılan aşıların yapılma tarihini ve etiketlerini,aşıyı uygulayan Veteriner Hekimin veya kurumun onayını içeren bir aşı kartı verilmelidir.
AŞILAMA GEREKTİREN HASTALIKLAR

KEDİLERDE;

(PANLÖKOPENİ)=PANLEUCOPENİA:parvoviruslar tarafından oluşturulan,akut seyirli,kanlı ishal ve kusmayla karakterize öldürücü ve bulaşıcı bir kedi hastalığıdır.
(ENZOOTİK KORİZA)=RHİNOTRACHEİTİS):kedi herpes virusu tarafından oluşturulan,akut seyirli,kojuktivitis,gözyaşı akıntısı,burun akıntısı ve aksırıkla karakterize kedilerin en önemli bulaşıcı solunum sistemi hastalığıdır.

(KEDİ ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİSİ)=FELİN İNFECTİOUSE PERİTONİTİS=FIP):

Corona viruslar tarafından oluşturulan,çoğunlukla 6aylıkla 5yaş arasındaki kedileri etkileyen,genelde karın boşluğunda sıvı toplanması(ascites), halsizlik,lenfopeni ve iç organlarda granülomatöz değişiklerle karakterize,subakut ve kronik seyirli bir kedi hastalığıdır.
(KEDİ LÖSEMİSİ)=FELİNE LEUKOSİS): Oncorna viruslar tarafından oluşturulan,lenf bezlerinde tümör oluşumuna ve kanda lenfosit artışına neden olan kronik seyirli bir kedi hastalığıdır.

CALİCİ VİRUS ENFEKSİYONU: Calici virus tarafından oluşturulan,özellikle genç kedileri etkileyen,akur seyirli,üst solunum yollarında,akciğerlerde bozukluklar,ağızda ülseratif lezyonlar, ishal ve eklemlerde yangı oluşturan viral bir hastalıktır.
(KLAMİDİA ENFEKSİYONU)=PSİTTACOSİS:Chlamidia psittaci tarafından oluşturulan,akut seyirli,burun akıntısı,gözyaşı akıntısı gözkapaklarında şişlik,solunum güçlüğü,sarı-yeşil ishal ve sinirsel bozukluklarla karakterize bulaşıcı bakteriyel bir hastalıktır.

KUDUZ : Tüm sıcak kanlı hayvanları etkileyen,akut seyirli,bilinç kaybı,huzursuzluk,salya akıntısı,yutkunma güçlüğü ve felçlerle karakterize öldürücü viral bir hastalıktır.
İSMAİL SERDAR SAYAR VETERİNER HEKİM

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.